2021 May 8-9 - Taicang (CHN)

20km Men - Yin Jiaxing  victory
20km Women - During the race
20km Women - Liu Hong victory
20km women - Women start
50km men -  He Xianghong during the race
50km men -  Li Wengbing, Shaanxi during the race
50km men -  Zhang Chenchen, Shaanxi during the race
50km men - Award ceremony
50km men - Leading group
50km men - Leading group during the last part of the race
50km men - Niu Wenbin during the race
50km men - Victory of He Xianghong